NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att nå jämställda löner i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

Interpellation av Eva Olofsson (V) om att nå jämställda löner i Västra Götalandsregionen

Vänsterpartiet Interpellation Eva Olofsson Löner

Program
8 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige