Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

18. Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2019-2022 klart (16:09)

Ett nytt avtalsförslag om samverkan kring naturbruksutbildningar finns upprättat mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kommunerna, efter överläggningar mellan VGR och VästKom. Avtalet bygger på samma grundprinciper som tidigare avtal.

Regionfullmäktige föreslås godkänna det nya samverkansavtalet och att undantag från VGR:s regelverk för eget kapital ska gälla för naturbruksstyrelsen kring ”Samverkansavtal naturbruksutbildning” för den del av samverkansavtalet som handlar om Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. Dessutom föreslås att regionfullmäktige säger upp nuvarande samverkansavtal från den 1 januari 2019.

Beslut: enligt förslag

Naturbruk

Program
17 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige