NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

1. Motion av Magnus Harjäpää (SD) om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen.

2. Motion av Jan Alexandersson (V) och Eva Olofsson (V) om "Regional samordnare" för arbetsmarknadsfrågor.

3. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi.

Västtrafik Motion Kollektivtrafik Eva Olofsson Jan Alexandersson Magnus Harjapää

Program
33 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige