Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Målbild för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för utvecklingen av stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille (GMP) har pågått sedan hösten 2013.  Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborg stad, Mölndals stad och Partille kommun. Stadstrafikforum GMP har varit politisk styrgrupp för arbetet.

Målbilden Koll2035 beskriver hur kollektivtrafiken i storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille behöver utvecklas och utökas för att nå målen om fler invånare och arbetstillfällen. Målbilden kompletterar Trafikförsörjningsprogrammet för storstadsområdet och kan därmed jämföras med Målbild Tåg 2035, som antogs av regionfullmäktige i juni 2013.

Målbildens förslag har varit underlag för Sverigeförhandlingen. Alla åtgärder som ingår i dess storstadspaket är högt prioriterade i målbilden, som tar upp ytterligare åtgärder för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i storstadsområdet.

Regionfullmäktige föreslås att:

anta Målbild Koll2035, Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling.

uppdra åt kollektivtrafiknämnden att tillsammans med övriga parter i målbildsarbetet ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för att den ska bli möjlig att genomföra. Regionfullmäktiges budget för kollektivtrafiken är styrande för årliga prioriteringar och ambitionsnivåer.

Beslut: enligt förslag 

Här kan du läsa pressmeddelande om beslutet

Kollektivtrafik

Program
15 av 36
Publicerad
måndag 09 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige