NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Program
35 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige