Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att fråga om våld på rutin

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

36. Fråga om våld på rutin - bifall på motion föreslås (18:16)

Carina Örgård med flera (V) föreslår i en motion att alla verksamheter i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ska genomgå grundläggande utbildning om våld i nära relationer. Dessutom föreslås att de verksamheter som arbetar med hälsobedömningar ska genomgå en utbildning om att fråga om våld som en del i rutinen vid hälsobedömningar. Det innebär att verksamheten utarbetar en rutin för hur frågor om våld ska ställas och att personalen har utbildning i hur man frågar.

Syftet är att ökad kunskap om våld och om hur man frågar om våld ska leda till att fler av de patienter som har eller haft erfarenheter av våld i nära relation ska uppmärksammas och få rätt stöd och hjälp när de möter hälso- och sjukvården.

Regionfullmäktige föreslås bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet av utbildning om våld i nära relationer och om att fråga om våld på rutin enligt motionens förslag och i linje med pågående insatser på området.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Carina Örgård

Program
31 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige