Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förbättrade ersättningsmodeller allmäntandvård för barn och unga

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

Centralt för ersättningen inom allmäntandvården är en fast ersättning per listad patient oavsett vilken behandling som ges. I den nya modellen för allmäntandvård förtydligas kopplingen till socioekonomi ytterligare. Det blir en mer korrekt ersättning till vårdgivarna utifrån socialekonomiska förhållanden. Man ska i beräkningarna ta hjälp av en ny socioekonomisk beräkningsmodell, ett index som heter Care need index. 

Den socioekonomiska ersättningen kommer att öka skillnaden i ersättning mellan områden med en friskare befolkning och områden med större problem.

Utfallet av detta index per klinik minskar ersättningen för privata vårdgivare totalt, därför föreslår Enhet tandvård en utredning av möjligheten att skapa en riskfond som utjämnar och sprider riskerna för privata vårdgivare.

Förändringen för specialisttandvården innebär att ersättningen som vårdgivaren får kopplas till den vård  som utförts. Tanken är att den nya ersättningsmodellen för specialisttandvård blir en fast och en rörlig del samt ett ersättningstak per vårdgivares verksamhetsområde.

Regionfullmäktige föreslås godkänna föreslagen ersättningsmodell inom allmäntandvård för barn och unga 3-24 år och föreslagen ersättningsmodell inom specialisttandvård för barn och unga 0-24 år.

Beslut: enligt förslag

Tandvård

Program
19 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige