Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Patientavgifter vid sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige

13. Inga patientavgifter vid sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen (15:47)

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i januari att starta fyra sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen (VGR), under förutsättning att inspektionen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) säger ja.

Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten kommer att vända sig till dem med intravenöst missbruk, folkbokförda i VGR, oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård erbjudas.

Enligt förslaget placeras mottagningarna för sprututbyte nära infektionsklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården/NÄL och Skaraborgs sjukhus.

Regionfullmäktige föreslås besluta att alla åtgärder som sker vid sprututbytesmottagningarna ska vara befriade från patientavgifter.

Beslut: enligt förslag

Patientavgifter

Program
14 av 36
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Teckenspråkstolkad 10 april 2018 Regionfullmäktige