Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1. Inledning

Regionfullmäktige 9 april 2024

Sammanträde med regionfullmäktige den 9 april 2024

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Vi startar klockan 9:00 med en genomgång av ärendelistan. 9:30 startar mötet.

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan om nyvalda i regionfullmäktige

2. Frågestund

3. Interpellation av Monika Beiring (M) förlossningsvården i VGR

4. Interpellation av Lars Holmin (M) om hur ökar vi takten och genomförandekraften i omställningen

5. Interpellation av Jacob Brendelius (SD) om vilken roll har spårbunden kollektivtrafik i händelse av kris och krig

6. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om arbetsproblem och framtidens förlossningsvård vid Östra Sjukhuset

7. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om patientavgifter inom vårdval rehab

8. Bokslutsdispositioner för 2023

9. Årsredovisning 2023 för Västra Götalandsregionen

10. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2023 års verksamhet

11. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2024-2026

12. Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-01-01 – 2028-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner

13. Införande av avgift för vaccination mot covid-19 för de som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer

14. Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

15. Reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

16. Reviderad policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

17. Förslag till en snabbare beslutsgång vid markköp av brukningsareal i anslutning till naturbruksförvaltningens skolenheter

18. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

19. Motion av Gustaf Josefson (M) om förändring av regelverk för internstafett

20. Motion av Conny Brännberg (KD) om tillgång till kollektivtrafik vid kongresser

21. Motion av Pär Lundqvist (L) med flera om pilotprojekt studenthälsa

22. Anmälan av inkomna motioner

23. Anmälningsärenden 9 april 2024

24. Valärenden

Information:

1. Utdelning av Jämställdhetspriset

2. Utdelning av Hållbarhetspriset

Program
1 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024