Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Interpellation om arbetsproblem och framtidens förlossningsvård vid Östra Sjukhuset

Regionfullmäktige 9 april 2024

6. Interpellation av Pernilla Börjesson (SD) om arbetsmiljöproblem och framtidens förlossningsvård vid Östra Sjukhuset (klockan 17:06)

Pernilla Börjesson (SD) frågar Cecilia Dalman-Eek (S), ordförande för

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, följande:

När besökte någon från det rödgröna styret förlossningsvården på Östra Sjukhuset senast?

Vad är er plan för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på förlossningsvården på Östra Sjukhuset?

Vad är planen för den äldre byggnaden som är i stort renoveringsbehov nu när den inte ska ersättas i framtiden?

Interpellationssvar från Cecilia Dalman-Eek (S): https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3703028.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20fr%C3%A5n%20Pernilla%20B%C3%B6rjesson%20(SD)%20ang%C3%A5ende%20f%C3%B6rlossningsv%C3%A5rd%20vid%20%C3%96stra%20sjukhuset&fileSize=118245

Sverigedemokraterna Interpellation Cecilia Dalman Eek Arbetsmiljö Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förlossningsvård

Program
18 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024