Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

12. Naturbruksutbildningsavtal mellan VG-regionen och dess 49 kommuner

Regionfullmäktige 9 april 2024

12. Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-01-01 – 2028-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner (klockan 15:04)

Regionfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag har funnits sedan 1999. I avtalet ingår en skatteväxling som innebär att kommunen skatteväxlat över 50 procent av kostnaden för gymnasieelever till regionen. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period.

Under 2023 pågick en politisk dialog mellan kommunerna och VGR om utformningen av ett nytt avtal. Dialogen har baserats på underlag om avtalets bakgrund, syfte, hur det har fungerat och vilka ekonomiska effekter det haft på den kommunala ekonomin.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att underteckna avtalet.

VGR

Program
10 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024