Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation om förlossningsvården i VGR

Regionfullmäktige 9 april 2024

3. Interpellation av Monika Beiring (M) om förlossningsvården i VGR (klockan 10:16)

Monika Beiring (M) frågar Janette Olsson (S), ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

Hur ser Rödgrön ledning på balansen mellan att upprätthålla ett system inom vården och att möjliggöra patientens autonomi och valfrihet?

Har den rödgröna ledningen övervägt införandet av fler vårdnivåer för att tillgodose behoven hos patientgruppen som önskar en hemlik förlossningsmiljö?

Interpellation Janette Olsson Förlossningsvård Monika Beiring

Program
3 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024