Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Interpellation om hur ökar vi takten och genomförandekraften i omställning

Regionfullmäktige 9 april 2024

(Avslutning kommer efter ärende 24)

4. Interpellation av Lars Holmin (M) om hur ökar vi takten och genomförandekraften i omställningen (klockan 11:19, återupptas klockan 16:20)

Lars Holmin (M) frågar Helén Eliasson (S), ordförande för regionstyrelsen, följande:

Hur säkerställer vi att takten och genomförandekraften ökar i omställningen av hälso- och sjukvården enligt regionfullmäktiges beslut?

Interpellation Helén Eliasson Lars Holmin Regionstyrelsen

Program
4 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024