Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

19. Motion om förändring av regelverk för internstafett

Regionfullmäktige 9 april 2024

19. Motion av Gustaf Josefson (M) om förändring av regelverk för internstafett (klockan 15:26)

Gustaf Josefson (M) har i en motion anmäld till regionfullmäktige den 23 maj föreslagit att utreda hur, och konsekvenserna av, att regionens regelverk justeras för att medge vårdpersonal möjlighet att arbeta under annan huvudman även inom den verksamhet där individen har sin ordinarie anställning.

Medarbetarnas möjlighet att arbeta under annan huvudman inom verksamheten för ordinarie anställning, så kallad bisyssla, är reglerad i lag och kollektivavtal. Regelverket begränsar i nuläget bisysslor som anses arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadliga. Vid tjänstgöring under annan huvudman behöver bisysslan prövas och bedömas utifrån dessa kriterier.

Västra Götalandsregionen (VGR) har som mål att minska användandet av bemanningspersonal. Sveriges regioner har en nationell målsättning om att kostnad för bemanningspersonal maximalt ska uppgå till två procent av den egna personalkostnaden. Utifrån den nationella målsättningen förespråkar VGR de möjligheter som finns gällande extratjänstgöring inom ramen för ordinarie anställning framför arbete under annan huvudman. VGR har lokala kollektivavtal som reglerar extratjänstgöring.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Motion Bisysslor Moderaterna Gustaf Josefson

Program
12 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024