Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Interpellation om hur ökar vi takten och genomförandekraften... (fort. från förmiddagen)

Regionfullmäktige 9 april 2024

4. Interpellation av Lars Holmin (M) om hur ökar vi takten och genomförandekraften i omställningen (klockan 11:19, återupptas klockan 16:20)

Lars Holmin (M) frågar Helén Eliasson (S), ordförande för regionstyrelsen, följande:

Hur säkerställer vi att takten och genomförandekraften ökar i omställningen av hälso- och sjukvården enligt regionfullmäktiges beslut?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3656529.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20fr%C3%A5n%20Lars%20Holmin%20(M)%20om%20Hur%20%C3%B6kar%20vi%20takten%20och%20genomf%C3%B6randekraften%20i%20omst%C3%A4llningen&fileSize=161501

Interpellation Helén Eliasson Moderaterna Lars Holmin Hälso- och sjukvård

Program
16 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024