Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Interpellation om vilken roll har spårbunden kollektivtrafik i händelse av kris och krig

Regionfullmäktige 9 april 2024

5. Interpellation av Jacob Brendelius (SD) om vilken roll har spårbunden kollektivtrafik i händelse av kris och krig (klockan 16:36)

Jacob Brendelius (SD) frågar Helén Eliasson (S), ordförande i regionstyrelsen, följande:

Vad är Västtrafiks ansvar i händelse av krig eller konflikt?

Vem ansvarar för prioriteringen av vad som ska transporteras på regionens järnvägar i händelse av krig eller konflikt?

Interpellationssvar från Bijan Zainali (S), styrelseordförande i Västtrafik: https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3703018.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20fr%C3%A5n%20Jacob%20Brendelius%20(SD)%20om%20Vilken%20roll%20har%20sp%C3%A5rbunden%20kollektivtrafik%20i%20h%C3%A4ndelse%20av%20kris%20eller%20krig&fileSize=110841

Västtrafik Sverigedemokraterna Interpellation Helén Eliasson Transport Spårvagn Krisberedskap Säkerhetsfrågor

Program
17 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024