Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2023 års verksamhet

Regionfullmäktige 9 april 2024

10. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2023 års verksamhet (klockan 13:47)

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2023. Årets granskning visar att regionens nämnder, styrelser och bolag har åtgärdat en del av de brister som revisorskollegiet identifierade förra året, men granskningen visar även att brister kvarstår och att nya brister har identifierats.

I övrigt har revisorskollegiet bedömt att regionens nämnder och styrelser i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Beslut: Regionfullmäktige beviljar med hänsyn till revisionsberättelserna samtliga ledamöter i regionens nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Ansvarsfrihet Granskning Ansvarsprövning 2023 Regionfullmäktige

Program
8 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024