Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

7. Interpellation om patientavgifter inom vårdval rehab

Regionfullmäktige 9 april 2024

7. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om patientavgifter inom vårdval rehab (klockan 17:26)

Håkan Lösnitz (SD) frågar Janette Olsson (S), ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

Anser du att det är rätt att våra rehab-mottagningar ska betala regionen när de haft ett asynkront möte med en patient?

Anser du att det är tydligt för våra patienter vad som är en asynkron chatt och när beläggs med en patientavgift?

Interpellationssvar från Janette Olsson (S): https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3703031.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20fr%C3%A5n%20H%C3%A5kan%20L%C3%B6snitz%20(SD)%20ang%C3%A5ende%20patientavgifter%20inom%20v%C3%A5rdval%20rehab&fileSize=131772

Sverigedemokraterna Interpellation Håkan Lösnitz Janette Olsson Patientavgifter

Program
19 av 19
Publicerad
tisdag 09 april 2024

Regionfullmäktige 9 april 2024