NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Annonsering av fullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Inför varje mandatperiod beslutar regionfullmäktige i vilka tidningar i Västra Götaland som fullmäktiges sammanträden ska annonseras. Efter valet i höstas beslutade regionfullmäktige om annonseringen. Efter omvalet måste fullmäktige fatta beslut om annonseringen för den egna mandatperioden fram till 2014.

Regionfullmäktige beslutade att kungöra sina sammanträden i följande tidningar: Alingsås tidning, Bohusläningen, Borås tidning, Dalslänningen, Göteborgs-Posten, Strömstads tidning, Metro (Göteborgsupplagan), Nya St-tidningen, Lysekilsposten, Falköpingstidning, Hjo Tidning, Mariestadstidningen, Nya Lidköpings-tidningen, Provinstidningen Dalsland, Skaraborgs Allehanda, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgsbygden, TTELA och Ulricehamns tidning samt Västgöta-bladet.

Fullmäktige gav även regionstyrelsen i uppdrag att revidera listan över i vilka tidningar som fullmäktiges sammanträden ska kungöras.

Program
14 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011