NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion av Marianne Nilsson (KD) om projekt för bättre hälsa

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Marianne Nilsson (KD) vill att personer med reumatism lättare ska få tillgång till nya biologiska mediciner. Hon skriver i en motion till regionfullmäktige att patienter på Gotland och i Skåne har möjlighet att få nya biologiska mediciner utskrivna medan man i Västra Götalandsregionen anser att de är för dyra.

Regionfullmäktige beslutade att följa regionstyrelsens förslag att avslå motionen. Styrelsen menar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fattat sina subventionsbeslut och därför anser styrelsen att prioriteringen när det gäller subventionerade läkemedel är avgjord. Enligt Socialstyrelsens preliminära riktlinjer ska biologiska läkemedel ges när annan läkemedelsbehandling vid svår reumatism inte räcker till. Just nu pågår ett arbete i regionen med konsekvensanalyser av Socialstyrelsens riktlinjer.

Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Motion Kristdemokraterna Marianne Nilsson

Program
24 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011