NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Framställan från fastighetsnämnden om energieffektivisering av Kärnsjukhuset i Skövde

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Västra Götalandsregionen arbetar för att halvera energianvändningen i sina egna fastigheter fram till år 2030. Regionfullmäktige beslutade därför att 50 miljoner kronor ska investeras för att minska energianvändningen vid Kärnsjukhuset i Skövde.

Program
16 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011