Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Val av ledamöter regionråd och oppositionsråd samt ersättare i regionstyrelsen

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Regionfullmäktige valde Gert-Inge Andersson (S) till regionstyrelsens ordförande. Till vice ordförande valdes Johnny Magnusson (M). Till övriga ledamöter valdes: Karin Engdahl (S), Leif Blomqvist (S), Helen Eliasson (S), Alex Bergström (S), Lena Hult (S), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Annika Tennström (M), Gunilla Levén (M), Martin Andreasson (M), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (FP) och Monica Selin (KD).

Till regionstyrelsens ersättare valdes Jan-Åke Simonsson (S), Frank Andersson (S), Anneli Stark (S), Kerstin Brunnström (S), Claes Redberg (S), Göran Larsson (MP), Ulrika Frick (MP), Anette Ternstedt (V), Elsie Benjaminsson (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Marit Hesse (M), Linn Brännström (M), Kristina Garpenholm (FP), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD).

Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Den politiska ledningens representanter benämns regionråd medan övriga ledamöter benämns oppositionsråd.

Program
6 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011