NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Val av arvodesberedning

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Regionfullmäktige valde ledamöter till arvodesberedningen, en ledamot från varje parti som finns representerade i regionfullmäktige. Till ordförande valdes Birgitta Johansson (S) och till vice ordförade valdes Staffan Kronholm (M).

Program
8 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011