NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation Ann-Christine Simonsson (C) om valfrihet i vården

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Ann-Christine Simonsson (C) om valfrihet i vården - gäller det även inom akutpsykiatrin?

Svar till interpellationen

Program
11 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011