NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Delårsrapport mars för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Året första delårsrapport visar att Västra Götalandsregionens ekonomi som helhet är i balans. Kvartalsresultatet för hela koncernen är 88 miljoner bättre än väntat för perioden. Samtidigt som några av sjukhusen fortsätter att redovisa underskott beräknas helårsresultatet för koncernen blir ett överskott på 100 miljoner kronor, en förbättring med 387 miljoner i jämförelse med budgeten.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten för mars 2011 samt att finansiera en utökning av antalet ST-läkare inom VG Primärvård med 42 miljoner kronor.

Mer information om delårsrapporten finns i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde.

Program
12 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011