NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inkallelseordning för ersättare i Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Regionfullmäktige beslutade om i vilken ordning ersättare ska gå in när ordinarie ledamot är frånvarande.

Program
9 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011