Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avtal avseende förvärv av tomtmark för ett nytt Regionens Hus i Göteborg

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Västra Götalandsregionen planerar att samla den administrativa verksamheten i Göteborg på en plats, nya Regionens hus, vid centralstationen i Göteborg. Enligt planerna kommer nya Regionens hus bestå av två byggnader; dels Bergslagsbanans tidigare stationshus, och dels av en nybyggnation. Hösten 2010 fick regionen möjlighet att köpa det gamla stationshuset av kommunägda HIGAB men marken där den nya byggnaden planeras ingick inte i köpet.

Västra Götalandsregionen har nu fått möjlighet att även köpa marken där den nya byggnaden ska uppföras. Säljare är Göteborgs stad.

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen köper marken för 65 miljoner kronor.

I nya Regionens hus planeras konferenslokaler och arbetsplatser för administrativ personal men även mötes- och representationsmöjligheter.

Program
22 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011