Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ansvarsfrihet för samordningsförbunden

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för de 19 samordningsförbund som bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland.

Fullmäktige beslutade även att det utgående egna kapitalet från Samordningsförbundet Skövde och Samordningsförbundet HjoTiborg överförs till det nybildade Samordningsförbundet SkövdeHjoTiborg.

Program
18 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011