NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för stiftelser och kommunalförbund

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Regionfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 för:

Styrelsen och rektor för Stiftelsen för Stenebyskolan

Styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden

Förvaltningsledamöterna och verkställande direktören för Stiftelsen för Simmersröds Barnhus

Direktionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered

Program
17 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011