Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till politisk organisation för primärvården från och med 2012

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Det blev inget beslut om ny politisk organisation för primärvården. Regionfullmäktige beslutade att återremittera frågan till regionstyrelsen. Ledningen och oppositionen har tidigare lagt två olika förslag till ny politisk organisation. Ledningen har föreslagit en styrelse medan oppositionen föreslagit två. Fullmäktige var överens om att återremittera frågan för att utreda om det är möjligt att istället för två förslag hitta en bred politisk enighet kring gemensamt förslag.

Program
15 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011