NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 14 juni 2011

Under regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna i åtta motioner:

Roland Abwin (SVG) om att reformera tandvården

Jonas Andersson (FP) om ökad kunskap om jämlik vård

Birgitta Losman (MP) om att avveckla kärnkraften - en folkhälsofråga

Rosie Rothstein (FP) om service och sjukvården - underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler

Monica Selin (KD) om första hjälpen till vid psykisk ohälsa

Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) om modern och trygg ambulanssjukvård

Roland Abwin (SVG) om hälsofrämjande kultrusatsningar - verktyg för ett friskare liv

Karin Grenberg (C) om vårdcentral för patienter med svåra funktionsnedsättningar/multihandikappade

Monica Selin och Valéria Kant (KD) om barns rätt till hälsa och inflytande

Regionfullmäktige beslutade att lämna motionerna till regionstyrelsen för beredning 

Inkomna motioner

Program
25 av 26
Publicerad
tisdag 14 juni 2011

Regionfullmäktige 14 juni 2011