Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om införande av vårdval i mödravården

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

3. Interpellationer

  • David Lindh (SD) om Gottfriesmottagningen
  • Håkan Lösnitz (SD) om tolktjänster
  • Lena Malm (S) om rabatter inom kollektivtrafiken
  • Claes Redberg (S) om dialog kring strandskydd i Västra Götaland
  • Eva Olofsson (V) om införande av vårdval i mödravården

Interpellation från Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt bordlades till nästa sammanträde.

Program
8 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige