Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de lämnades in anmälas till regionfullmäktige. Fullmäktige har också beslutat att motioner som bifallits av regionfullmäktige ska redovisas årligen.

Regionfullmäktige beslutade lägga den så kallade motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner  till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Program
20 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige