Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

9. Hållbarhet och fler kollektivtrafikresor huvudmål i trafikförsörjningsprogram

Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka, och resandet med kollektivtrafik fördubblas. Det är det övergripande målet i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020. 

Regionfullmäktige beslutade att anta programmet.

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas, och fastställs vart fjärde år. Fördubblingsmålet som antagits tidigare står fast, vilket innebär att antalet resor med kollektivtrafiken totalt sett ska fördubblas mellan åren 2006 och 2025.

Förutom det övergripande målet finns fyra delmål:

 • Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

 • Attraktiv kollektivtrafik

 • Alla resenärsgrupper beaktas

 • Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken

Jämfört med nuvarande program är målen delvis omformulerade, men har kvar i stort sett samma innehåll och ambitionsnivå. Programmet har tagits fram tillsammans med kommunerna i länet.

Beslut: Enligt förslag

Program
14 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige