Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

Ett förslag till långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård har tagits fram. Styrelsen för trädgården har lyft fram ett stort behov av investeringar, och utveckling av botaniska trädgården är dessutom ett av fokusområdena i Västra Götalandsregionens budget 2016 och 2017.

Regionfullmäktige fastställde inriktningen, som omfattar fem punkter:
Botaniska trädgården ska

 • ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning,

 • nå barn och unga i hela Västra Götaland,

 • vara en angelägenhet för hela Västra Götaland,

 • och vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar.

 • Botaniska trädgårdens unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

Program
19 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige