Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om inrättande av resurscentrum mot hedersrelaterat v.o.f.

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

18. Motion av Matz Dovstrand (SD) om inrättande av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Det behövs inget resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inom Västra Götalandsregionen eftersom mycket arbete redan görs inom området. Det anser regionfullmäktige och avslog en motion från Matz Dovstrand (SD).

Ett resurscentrum skulle enligt Matz Dovstrand arbeta med stöd och hjälp till ungdomar och unga vuxna som är drabbade av hederskultur, och även ge stöd till yrkesverksamma inom bland annat polis och socialtjänst.

Alla remissinstanser - kommittén för mänskliga rättigheter, styrelsen för beställd primärvård och hälso- och sjukvårdsstyrelsen - har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till att mycket av det som föreslås redan görs, om ej inom ramen för ett speciellt centrum.

Beslut: enligt förslag samt i enlighet med tilläggsyrkande från Matz Dovstrand om att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att göra en kartläggning på området.

Program
22 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige