Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärende 26-29

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

26. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in fem motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande motioner för beredning:

• Johanna Johansson (SD) om att belöna medborgare som visat civilkurage

• Heikki Klaavuniemi m fl (SD) om att Västra Götalandsregionen ska ansluta sig till 100 million lives

• Lena Hult och Christin Slättmyr (S) om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

• Jim Aleberg m fl (S) om översyn av fördelning av forskningsmedel

• Jessica Wetterling m fl (V) om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen

 17.02

27. Anmälningsärenden

 17.06

14. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

 17.07

 Sammanträdet avslutades

 17.10

Program
29 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige