Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-8

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

6. Redovisning av partistöd 2015 och utbetalning för 2017

Västra Götalandsregionen ger ekonomiskt stöd till alla partier i regionfullmäktige, enligt reglerna i kommunallagen. Stödet ges för att stärka partierna i den kommunala demokratin. Regionfullmäktige ska varje år besluta om partistödet för nästa år. 

Regionfullmäktige noterade redovisningen av hur partierna använt stödet för 2015, och fastställde partistödet för 2017 enligt förslag.

Förslaget utgår från regler som regionfullmäktige beslutade om 2014.  För 2017 får varje parti ett fast partistöd på 1 004 672 kronor, samt 333 815 kronor per mandat i regionfullmäktige. 

Beslut: enligt förslag

 14.53

7.  Svar till patientnämnderna om förtydligande kring budget och organisation

De fem patientnämnderna i Västra Götalandsregionen har tillsammans begärt att regionfullmäktige förtydligar ansvarsfördelningen mellan nämnderna när det gäller budgetordning och organisation. Bakgrunden är bland annat en ändring i den politiska organisationen 2014 som gjorde att antalet patientnämnder blev fem istället för fyra. Nämnderna har ett gemensamt kansli som tjänstemannastöd och norra patientnämnden har uppdraget att vara anställande myndighet för personal vid kansliet.

Regionfullmäktige antog tjänsteutlåtandet i ärendet som svar till patientnämndernas begäran. 

Beslut: enligt förslag

 14.55

8. Västtrafik får prioritera fortsatt utveckling av mobilapp

Regionfullmäktige godkände en förändrad inriktning i Västtrafiks utvecklingsarbete kring biljetter och betalsystem.

Utvecklingsarbetet görs efter uppdrag från regionfullmäktige 2014. Sedan dess har den digitala utvecklingen gått mycket snabbt och förväntan från kunderna om digitala biljett-och betallösningar har vuxit. Den förändrade inriktningen innebär bland annat att utvecklingsuppdragen som gäller nuvarande betalsystem avbryts, och att tempot i utvecklingen av appen Västtrafik To Go istället ökas ännu mer. Appen stöder arbetet mot ett förenklat biljettsortiment som passar många olika kundgrupper, och innebär också att resor kan göras utan att man checkar ut vid resans slut.

Beslut: Enligt förslag

14.56

Program
13 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige