Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om antibiotikafri mat i regionens verksamheter

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) har i en motion förslagit att Västra Götalandsregionen ska ändra sina inköpsrutiner så att konventionella- samt ekologiska livsmedel med dubbel karenstid, ska prioriteras för att måltider som serveras inom regionen ska vara fria från antibiotikaresistenta bakterier.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad.

I regionstyrelsens beredning av ärendet framhålls att det inte är rimligt att ställa krav på dubbel karenstid för konventionellt producerade livsmedel vid en upphandling. Det är inte heller säkert att en dubbel karenstid får de effekter på minskad antibiotikaresistens som man önskar. Det finns inte heller möjlighet att följa upp kraven, eftersom det inte finns system för att skilja kött från konventionell djurproduktion med dubbel respektive konventionell karenstid.  Genom att arbeta vidare med Västra Götalandsregionens mål kring ekologiska livsmedel och öka andelen animaliska livsmedel från ekologisk produktion, så garanterar man dubbel karenstid för dessa produkter.

Beslut: enligt förslag

Beslutet fattades efter votering. 133 ledamöter röstade i enlighet med regionstyrelsens förslag,och 14 i enlighet med yrkande från Heikki Klaavuniemi. 

Ledamöterna för SD reserverade sig mot beslutet.

Program
26 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige