Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om fria besök på ungdomsmottagningar

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

25. Besöksavgifter vid ungdomsmottagningarna ska ses över - motion besvarad

Eva Olofsson med flera (V) har i en motion föreslagit att avgifterna för samtliga patientbesök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen ska tas bort.

Regionstyrelsen bedömer i sin beredning av ärendet att införande av fria besök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen är i linje med tidigare beslut om avgiftsfria kuratorsbesök och det skulle underlätta för ungdomar att söka sig till ungdomsmottagningarna. Västra Götalandsregionen kan på samma sätt som övriga storstadsregioner i Sverige erbjuda avgiftsfria besök till dessa.

Regionfullmäktige beslutade att frågan om avgifter på ungdomsmottagningar ska ses över i den kommande översynen av patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Motionen anses därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

Program
28 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige