Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige antog en ny handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter.

Förslaget till handlingsplan har tagits fram av kommittén för mänskliga rättigheter, och ersätter nuvarande separata handlingsplaner för jämställdhet, barnets rättigheter och personer med funktionsnedsättning. Planen innehåller tolv mål, till exempel förbättra tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, stärka rättigheter för barn och unga, vidga deltagande  i kulturlivet och jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser. Till varje mål anges åtgärder och så kallade indikatorer som ska användas för att se  hur väl målen har nåtts. Den nya handlingsplanen ska gälla åren 2017-2020.

Beslut: enligt förslag

Program
16 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige