NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om valfrihet inom högspecialiserad vård

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

21. Valfrihet inom högspecialiserad vård infört - motion besvarad

Jonas Andersson (L) har i en motion från 2013 föreslagit att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att avveckla remisstvånget för högspecialiserad vård för patienter i Västra Götalandsregionen.

Den 1 januari 2015 fick Sverige en ny lag som innebar att patienter har rätt att söka öppen specialistvård över hela landet utan remiss.  Regionfullmäktige ansåg att syftet med den ursprungliga motionsförslaget följts i och med den lagändring som gjorts, och att motionen därmed är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Program
24 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige