Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valkretsindelning för Västra Götalands läns landsting

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

14. Valkretsarna vid val till regionfullmäktige ska vara samma som för riksdagsvalet

Regionfullmäktige beslutade att valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara samma som vid val till riksdagen.

Enligt vallagen räknas från och med 2015 varje landsting/region som en enda valkrets vid valet till landstingsfullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Regionstyrelsen har tidigare föreslagit en indelning som motsvarar de fem valkretsar som gäller vid val till riksdagen, det vill säga Göteborgs kommun och Västra Götalands län Västra, Norra, Södra och Östra. Förslaget har därefter varit på remiss till kommunerna, där 34 av de 37 kommuner som har svarat säger ja till förslaget, medan tre kommuner avstår från att yttra sig.

Beslut: enligt förslag

Program
18 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige