Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att tillsammans med kommunerna vitalisera Brysselkontoret

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

24. Dialog förs med kommunerna om utveckling av EU-arbetet - motion besvarad

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion att en utredning ska tillsättas i samråd med kommunerna i Västra Götaland för att gemensamt vidareutveckla arbetet med EU vid Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel.

Det pågår ett utvecklingsarbete där Västra Götalandsregionen håller på att undersöka möjligheterna för hur samverkan med kommunerna kan stärka EU-arbetet i Västra Götaland. Under våren 2016 har det förts en regelbunden dialog med kommunerna angående detta då det är viktigt att arbeta tillsammans.

Regionfullmäktige anser att motionens syfte är omhändertaget och att motionen därmed är besvarad

Beslut: enligt förslag

Program
27 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige