Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om rätt till heltid och deltid som en möjlighet

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige

22. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om rätt till heltid och deltid som en möjlighet

Eva Olofsson föreslår i en motion att rätt till heltid ska ges till alla som är månadsanställda i Västra Götalandsregionen. Hon föreslår också att arbetsgivarens inställning till anställdas möjlighet till att själv välja deltid ska vara generös. 

I Västra Götalandsregionen utgör redan anställning på heltid norm och anställning på deltid är istället en möjlighet för den anställde. Antalet heltidsanställda, deltidsanställda och ofrivilligt deltidsanställda redovisas varje år  i årsredovisningen. Genom ett långsiktigt arbete har antalet anställda på deltid kunnat minskas de senaste åren. Västra Götalandsregionens har också en rutin att först fråga en deltidsanställd om hen vill gå upp i tjänstgöringsgrad innan en nyanställning sker. När det gäller förslaget om generös möjlighet till deltid så är beslutet arbetsgivarens och måste främst bestämmas av vilka behov som verksamheten har.

Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

Ledamöterna för V reserverade sig till förmån för yrkande från Eva Olofsson om bifall till motionen.

Program
25 av 29
Publicerad
tisdag 29 november 2016

Teckenspråkstolkad 29 november 2016 Regionfullmäktige