Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ersättning för diagnostiktjänster inom Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 10 april 2018

19. Enhetliga ersättningar för diagnostiktjänster inom VGR (16:10)

I december 2013 fick regiondirektören uppdraget att utreda hur prissättningen för köpta tjänster ska vara mellan sjukhusen. Uppdraget har genomförts i diagnostikrådet och under 2017 har gemensamma prislistor prövats.

Principer för prissättning och övriga villkor för debitering ska gälla mellan sjukhus, till vårdcentraler inom vårdgivare primärvård (VGPV) och andra interna aktörer inom Västra Götalandsregionen och snart externa aktörer.

Tanken är att undersökningar och analyser har samma pris oavsett var i regionen de sker, men att priset kan variera beroende på kund och då vad som ingår i analysen eller undersökningen. Principerna för hur detta räknas ut bygger på en gemensam och enhetlig modell.

Regionfullmäktige föreslås att:

fastställa principer för ersättning för diagnostiktjänsterna

ge berörda utförarstyrelser i uppdrag att införa principerna

Ge regionstyrelsen i uppdrag att samordna införandet samt besluta om ersättning för diagnostiktjänster utifrån de fastställda principerna.

Beslut: enligt förslag

Program
19 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018