Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 10 april 2018

1. Motion av Magnus Harjäpää (SD) om att införa tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen.

2. Motion av Jan Alexandersson (V) och Eva Olofsson (V) om "Regional samordnare" för arbetsmarknadsfrågor.

3. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi.

Västtrafik Motion Kollektivtrafik Eva Olofsson Jan Alexandersson Magnus Harjapää

Program
34 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018