Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avsiktsförklaring om spårvägen inom Göteborgs stad

Regionfullmäktige 10 april 2018

21. Avsiktsförklaring med Göteborgs stad avseende organisering av spårvägstrafiken (16:26)

En god kollektivtrafik är en viktig del av utvecklingen av Göteborg och Västra Götalandsregionen (VGR). Där är spårvagnstrafiken det största trafikslaget. VGR betalar sedan 2012 samtliga kostnader för spårvagnstrafiken i Göteborg. 

Tanken med avsiktsförklaringen är att VGR via Västtrafik AB köper 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. VGR får då en styrelseplats som är en del av bolagets presidium samt en ersättare i bolagets styrelse.

Dessutom ska VGR enligt avsiktsförklaringen:

bli ägare till spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen till marknadspris och om samsyn på markvärdet ej kan uppnås så upplåts marken med tomträtt

bli ägare till mark på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå där

direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB driften av spårvagnstrafiken till och med 2034

ingå banavgiftsavtal för spåranläggningen med Göteborgs stad.

Regionfullmäktige föreslås:

godkänna förslaget till avsiktsförklaring om organisering av spårvägstrafiken

ge regionstyrelsen i uppdrag att göra ett förslag till paraplyavtal med Göteborgs stad med utgångspunkt i avsiktsförklaringen

ge regionstyrelsens ordförande uppdraget att underteckna avsiktsförklaringen

ge fastighetsnämnden uppdraget att snarast förbereda övertagandet av projekt spårvagnsdepå Ringön.

Beslut: enligt förslagV reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

Kollektivtrafik Spårväg

Program
21 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018