Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att höja anslaget till projektet jämställda löner

Regionfullmäktige 10 april 2018

34. Motion om att höja anslaget till projektet jämställda löner avslås (17:55)

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska höja anslaget till jämställda löner med ytterligare 50 miljoner kronor, samt utöka gruppen av prioriterade yrkesgrupper att även inkludera undersköterskor.

Utifrån givna ekonomiska förutsättningar bedriver personalutskottet ett arbete för att uppnå jämställda löner inom samtliga yrkesgrupper i Västra Götalandsregionen. I budgeten för kommande år finns uttalat ett fortsatt arbete med att komma tillrätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen samt att arbetet med jämställda löner ska fortgå och prioriteras till de yrkesgrupper som ligger längst från målbilden. Mot bakgrund av att motionsställarens förslag är en budgetfråga som behöver tas i beaktande inför beredning i budget, bedömer koncernkontoret att motionen ska avslås med hänvisning till att budgeten är beslutad för 2018 inklusive plan för 2019-2020.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi

Program
30 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018