Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om kortare arbetstid i vården

Regionfullmäktige 10 april 2018

32. Motion om kortare arbetstid i vården avslås (17:33)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare snarast tar initiativ till kortare arbetstid för dem som arbetar natt eller kombinerar dag/kväll/natt på akutmottagningar och vårdavdelningar och att det görs tillsammans med personal och fackförbund.

Samtliga remissvar är negativa till motionen. Exempelvis gör koncernstab HR bedömningen att Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med ett enormt framtida rekryteringsbehov. Att sänka veckoarbetstiden ytterligare skulle drastiskt öka såväl kostnaderna som behovet av ny personal. Istället behövs andra former av insatser som att få fler att kunna arbeta heltid samt att på andra sätt göra vårdyrket så attraktivt som möjligt. En viktig del i detta är hälsosamma arbetstidsscheman som ger möjlighet till återhämtning.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslag V reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Vänsterpartiet

Program
28 av 37
Publicerad
tisdag 10 april 2018

Regionfullmäktige 10 april 2018